Raty z dostawą

Zapraszamy do skorzystania z promocji Banku BNP Paribas w naszym sklepie!
Skorzystaj z kredytu ratalnego na kwotę min. 1000 zł (RRSO 5,83%) i nie płać za dostawę zakupionego towaru.

Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej:
https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/umowy-i-regulaminy/produkty-banku-bnp-paribas-saw sekcji Regulaminy akcji marketingowych

O szczegóły Promocji możesz też spytać naszego sprzedawcę.

Liczba nagród w ramach Promocji jest ograniczona.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu ratalnego wyliczona nareprezentatywnym przykładzie na dzień 23.04.2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące kredytu i jego dostępności znajdują się u sprzedawcy.Przyznanie kredytu oraz jego warunki uzależnione są od wyniku oceny zdolnościkredytowej Klienta dokonanej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16,KRS: 0000011571, NIP: 526-10-08-546, kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony („Bank”). Lux-Mot Kamil Kłos z siedzibą w Kobyłce współpracuje z Bankiem i jest umocowana do świadczenia w imieniu Banku usług pośrednictwa w zakresie czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów kredytu.Promocja dostępna jest u wybranych Partnerów Banku od 15.05.2020r. do 31.12.2020 r. Promocja dotyczy wszystkich kredytów o minimalnej kwocie 1000 zł dostępnych w terminie Promocji u Partnera,zawartych na okres kredytowania od 3 do 60 miesięcy. Niniejszy materiał ma charakter marketingowy; nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.