§ 1 Postanowienia ogólne

1.   Sklep internetowy luxmot.pl o adresie elektronicznym luxmot.pl prowadzony jest przez Lux-Mot Kamil Kłos z siedzibą w Kobyłce, ul. Ręczajska 5, kod poczt. 05-230 Kobyłka, wpisaną przez Urząd Miasta Kobyłka , NIP: 125-131-39-55.
2.   Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email: poczta@luxmot.pl, telefonicznie poprzez numer telefonu: 22 786 16 04 lub 696 744 171, lub formularz kontaktowy na stronie.

3.   Stronami umowy sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem Internetu są: składający zamówienie ,nazwany dalej Klientem oraz sklep internetowy luxmot.pl nazwany dalej Sprzedającym.

4.   Przez Klienta należy rozumieć zarówno osobę fizyczną ,prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej.

5.   Każdy Klient dokonujący zakupów sklepie internetowym luxmot.pl jest obowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

6.   Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

7.   Klienci sklepu internetowego luxmot.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, modyfikacji ich oraz usunięcia ich.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na wszystkich podstronach serwisu http://luxmot.pl oraz pobrać go za pomocą opcji „Zapisz jako” oraz sporządzić jego wydruk.

§2 Przedmiot sprzedaży

1.   Przedmiot sprzedaży stanowią produkty :
a.  znajdujące się na stronie internetowej sklepu luxmot.pl
b.  oferowane w ramach działalności sprzedającego na stronach portalu internetowego Allegro.pl
2.  Ceny wszystkich  towarów oferowanych przez Sprzedawcę  są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT . Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
3.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych przez siebie produktów oraz wprowadzenia nowych produktów do swojej oferty.
4.  Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
5.  Zamawiając dostawę do domu, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę płatności:

  • przelew, przed dostawą towaru na rachunek bankowy: 31 1090 2851 0000 0001 0353 8517
  • gotówką przy odbiorze
  • przelew elektroniczny Przelewy24

7.  W każdej paczce z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup (paragon lub na życzenie klienta faktura).

§3 Realizacja zamówienia

1.    Klient może składać zamówienia poprzez stronę internetową luxmot.pl lub telefonicznie w godzinach pracy sklepu: 9.00 – 18.00 (od poniedziałku do piątku )
oraz 09.00 – 14.00 (soboty)
2.    Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.
3.    Klient ,który dokonał rejestracji na stronie sklepu (posiadający konto) ma prawo do dokonywania zakupów wielokrotnie, śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia, wglądu we wszystkie złożone zamówienia, również archiwalne, wprowadzania zmian lub anulowania złożonego zamówienia, które nie zostało przekazane do realizacji, oraz zmiany adresu wysyłki.
4.    Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep.
5.    Klient może zmieniać treść zamówienia, które nie zostało jeszcze wysłane , poprzez kontakt telefoniczny z obsługą sklepu internetowego luxmot.pl   lub drogą mailową.
6.  Po za sklepem internetowym prowadzimy placówkę stacjonarną, dlatego może zaistnieć sytuacja niezgodności stanów magazynowych pomiędzy sklepem stacjonarnym a internetowym.  Jeśli nie posiadamy danego produktu, a zamówienie zostało już opłacone, kwota zamówienia zostanie zwrócona w całości na konto podane przez Klienta.

§4 Sposób i koszt dostawy

1.   Przesyłki będą reazlizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.  Istnieje również możliwość odbioru osobistego w Kobyłce, ul. Ręczajska 5.
2.   Czas obsługi zamówienia do momentu gotowości do wysyłki: od 1 do 3 dni roboczych.
3.   Czas dostawy zamówienia od momentu wysyłki: od 1 do 3 dni roboczych.
W przypadku przedpłaty na konto, czas realizacji będzie liczony od momentu wpłynięcia należności na konto firmy Lux-Mot.
4.   Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 3 dni robocze liczone od momentu złożenia zamówienia.
Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, który jest podany powyżej.
5.   Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej
6.   Koszt dostawy zależny od formy płatności oraz wagi produktów:
7.   Przy dokonaniu płatności przelewem bankowym koszt dostawy jest zgodny z kartą przedmiotu oferowanego na stronie.

§5 Warunki reklamacji

1.    Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od odebrania  przedmiotu zamówienia, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodność otrzymanego towaru z umową, zawiadomi luxmot.pl o stwierdzonej niezgodności.

2.    luxmot.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona
3.    Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego towaru przez Klienta wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.
4.    Reklamację  należy dostarczyć na adres naszego sklepu:
Lux-Mot Kamil Kłos
ul. Ręczajska 5
05-230 Kobyłka,
za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka ekonomiczna) lub osobiście ( nie odbieramy przesyłem za pobraniem ).
5.    W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, sklep internetowy GMOTO.pl naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu czternastu dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Części elektroniczne ( moduły, cewki, statory, przerywacze kierunków itp ) nie podlegają zwrotom lub reklamacji, każdy element jest sprawdzony przed wysyłką.

§6 Warunki odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1.   Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego luxmot.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:
Lux-Mot Kamil Kłos – zwrot
ul. Ręczajska 5
05-230 Kobyłka.
2.   Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.
3.   W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
Lux-Mot Kamil Kłos – zwrot
ul. Ręczajska 5
05-230 Kobyłka.
4.   Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez luxmot.pl świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.
5.    Sklep internetowy luxmot.pl nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty ponoszone przez klientów związane z takimi przesyłkami.

§7 Postanowienia końcowe

1.    Informacje o produktach zamieszczonych na stronach sklepu internetowego luxmot.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2.    W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
3.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2013 roku.
4.    Sklep internetowy luxmot.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez luxmot.pl, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie sklepu internetowego luxmot.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
5.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy luxmot.pl a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
6.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy luxmot.pl a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu.
7.    Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami . Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

 

WERSJA DO POBRANIA: PDF